fbpx

Γιώργος Τσούλος

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963 και κατάγομαι από την Απείρανθο της Νάξου, με την οποία διατηρώ αναλλοίωτους δεσμούς έως σήμερα. Αποφοίτησα από το 18ο Λύκειο Αθηνών και είμαι πτυχιούχος του προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του ΕΑΠ.
Εργαζόμουν στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, στη Διεύθυνση Οικονομικού Λογιστικού, μέχρι την κατάργησή του (Δεκέμβριος 2012), έχοντας αναπτύξει σημαντική δράση στην εφαρμογή κοινωφελών προγραμμάτων. Σήμερα υπηρετώ στον ΟΑΕΔ. Έχω πλούσια και πολύχρονη παρουσία στη Δημοτική Αρχή της Κηφισιάς από το 1999 ως σήμερα. Ξεκίνησα ως συνεργάτης-σύμβουλος του Δημάρχου Κηφισιάς Βασίλη Βάρσου αναπτύσσοντας δραστηριότητα σε θέματα δημόσιας διοίκησης που αφορούσαν τους δημότες και παρείχα ουσιαστική βοήθεια. Πιο συγκεκριμένα, οργάνωσα το άτυπο Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας του Δήμου και εισηγήθηκα προτάσεις για θέματα κοινωνικής πολιτικής.
Από το 2001 έως το 2003 υπηρέτησα στο Γραφείο Γενικού Συντονιστή Πολεοδομικής Ανάπλασης και Κοινωνικής Ανασυγκρότησης στον Δήμο των Άνω Λιοσίων, συμβάλλοντας καίρια και αποτελεσματικά στην αποκατάσταση των σεισμοπαθών εκείνη την πολύπαθη περίοδο (από τα κατεστραμμένα κτίρια κατεδαφίστηκαν και ανακατασκευάστηκαν 3000 κτίρια ενώ επισκευάστηκαν άλλες 15000 κατοικίες).
Τον Οκτώβριο του 2006 εκλέχτηκα για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος στην Κηφισιά, με τον ανεξάρτητο εκλογικό συνδυασμό του Β. Βάρσου «Ανεξάρτητοι Δημότες» και επανεκλέχτηκα το 2010. Τον Μάιο του 2014 εκλέχτηκα για τρίτη φορά με τον συνδυασμό του Γιώργου Θωμάκου. Τον Σεπτέμβριο του 2014 ορίστηκα Αντιδήμαρχος Τοπικής Δημοκρατίας, Διαφάνειας Αντιμετώπισης Καθημερινών Προβλημάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα ασκούσα καθήκοντα ως μέλος εκτελεστικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Μεταξύ των κυριότερων σημείων του έργου μου κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου αυτής θητείας θα ήθελα να ξεχωρίσω τα ακόλουθα:
Τοπική Δημοκρατία (Σεπτέμβριος 2014 – Νοέμβριος 2018):
Αναβίωση του θεσμού των Συνοικιακών Συμβουλίων μετά από 35 χρόνια
 • Πραγματοποιήθηκαν 140 συνελεύσεις και διεξήχθησαν εκλογές σε 14 συνοικίες στην πόλη για τα συνοικιακά συμβούλια
 • Σύνταξη της Χάρτας των Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη, του οδηγού του  Δημότη, ένα βασικό  εργαλείο  στα  χέρια  των  πολιτών  που  αποτελεί  στην  ουσία  τον  χάρτη  της  εξυπηρέτησης  του  πολίτη και καταγράφει  με  πληρότητα  όλες  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  του  δημότη
 • Ενεργοποίηση του άρθρου 78 του Καλλικράτη που προβλέπει τη σύσταση και  λειτουργία του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ως συμβουλευτικό  όργανο  του  Δήμου.  Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ένταξης των  μεταναστών στην τοπική κοινωνία και την ειρηνική συνύπαρξη των κατοίκων των  διαφορετικών εθνικοτήτων, συστάθηκε σε σώμα με την αριθμ. 300/2016 απόφαση του Δ.Σ., το 11μελές ΣΕΜ του Δήμου Κηφισιάς
Εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης εξυπηρέτησης πολίτων (ΚΕΠ):
 • Λειτουργία του ΚΕΠ Νέας Κηφισιάς κατά τις απογευματινές ώρες και το Σάββατο καθώς επίσης και του ΚΕΠ Κηφισιάς το Σάββατο κατόπιν εισήγησής μου
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών:
 • Εποπτεία και ευθύνη του τμήματος κυκλοφοριακών φόρτων
 • Οργάνωση και λειτουργία συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Εισήγηση για Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
 • Συμμετοχή και εποπτεία στην εκπόνηση τεχνικών μελετών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
 • Εκπόνηση μελέτης και ψήφιση αυτής από το ΔΣ για δημιουργία πιάτσας ταξί σε διάφορα σημεία (ενδεικτικά αναφέρω: Ανδριανού, Δηλιγιάννη, Στροφιλίου, ΚΑΤ)
 • Συνεχής συνεργασία με τον ΟΑΣΑ για πύκνωση των δρομολογίων και επέκταση λεωφορειακών γραμμών σε όλες τις γειτονιές της Κηφισιάς
Κοινωνική Μέριμνα (Μάιος 2017 – Φεβρουάριος 2019):
 • Εκπόνηση οργανογράμματος όπου προβλέφθηκαν θέσεις διατροφολόγου και οδοντιάτρου
 • Απόκτηση της διαχειριστικής επάρκειας «Προγραμματισμός, σχεδιασμός, ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (προμήθειες και υπηρεσίες) και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (προμήθειες και υπηρεσίες)» και «παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Μέριμνας» από τον οργανισμό πιστοποίησης TÜV AUSTRIA για να διαχειριζόμαστε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Οργάνωση σεμιναρίων για την υγιεινή που παρακολούθησε το προσωπικό
 • Εκσυγχρονισμός σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις των χώρων μεριδοποίησης και παραλαβής συσσιτίου
 • Βελτίωση του συσσιτίου επειδή παρακολουθούσε τη διαδικασία μεριδοποίησης και χορηγιών υγιεινολόγος
 • Διενέργεια διαγωνισμού για αγορά τροφίμων ύψους 40.000 ευρώ για να στηρίξουμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο
 • Υλοποίηση της δράσης «Από μένα για σένα»
 • Συνεργασία με αρκετούς νέους χορηγούς για την παροχή γευμάτων
 • Συνέχιση των διαδικασιών για τη στέγαση πολυϊατρείων, ψυχοδυναμικού κέντρου καθώς επίσης και του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και των γραφείων της Διοίκησης σε κτίριο 710 τ.μ. που μας παραχωρήθηκε από τον ΟΑΕΔ
 • Λήψη και διαχείριση αρκετών χορηγιών φαρμάκων για το Κοινωνικό Φαρμακείο από εταιρείες της πόλης μας
 • Λήψη απόφασης για τη δημιουργία δημοτικού λαχανόκηπου προς ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Στον τομέα της υγείας και της φροντίδας των παιδιών:
 • Κατάργηση του αντίτιμου των ιατρικών επισκέψεων στα δημοτικά πολυϊατρεία
 • Σύναψη σύμβασης με ιδιωτικούς φορείς ώστε να παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από παιδίατρο για τους δημότες με παροχή συνταγογράφησης
 • Εκτύπωση και διάθεδη στο κοινό ενημερωτικών φυλλαδίων για τις παροχές της «Κοινωνικής Μέριμνας» προς τους Δημότες καθώς επίσης και για την πληροφόρηση των γονιών αναφορικά με τη διαταραχή ελλειμματικής διάσπασης προσοχής
 • Μέριμνα για την ασφάλεια των πολιτών και για τον λόγο αυτό αποκτήσαμε εξωτερικούς απινιδωτές που θα τοποθετηθούν πιλοτικά στα σχολεία και στους δημόσιους χώρους
 • Σύναψη σύμβασης με το διεπιστημονικό κέντρο Αθηνών για παιδιά με μαθησιακά προβλήματα
 • Πραγματοποίηση και το 2018 Καλοκαιρινού Παιδότοπου με μεγάλη επιτυχία καθώς στον Καλοκαιρινό Παιδότοπο του 2017 είχε συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο από τους γονείς σε σχέση με τα προβλήματα προκειμένου να βελτιωθούμε
 • Πραγματοποίηση δύο αιμοδοσιών με μεγάλη επιτυχία
Shopping Basket