fbpx
ΤΟΠΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ  ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΓΙΑ  ΠΡΩΤΗ  ΦΟΡΑ 
Η  ΑΜΕΣΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΓΙΝΕΤΑΙ  ΠΡΑΞΗ:
 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΕΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ,  ΧΑΡΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  &  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΗ,  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ,  ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΑ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ   
 
ΒΑΣΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ
 
Ο  θεσμός  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  αποτελεί  γνήσια  έκφραση  του  Δημοκρατικού  πολιτεύματος.  Ο  πολίτης  στη  ζωή  της  τοπικής  κοινωνίας  και,  με  τους  εκπροσώπους  του,  αντιμετωπίζει  τα  προβλήματα  του  και  αναλαμβάνει  δράσεις  για  την  εξασφάλιση  της  ποιότητας  της  ζωής  του  και  την  αξιοπρεπή  διαβίωση  του  μέσα  σε  ένα  ανθρώπινο  περιβάλλον.  Επειδή  οι  παράμετροι  που  καθορίζουν  την  ποιότητα  της  ζωής  είναι  ο  άνθρωπος  και  η  φύση,  επιβάλλεται  να  ξαναβάλουμε  τον  άνθρωπο  στο  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντος:  να  «ακούσουμε»  τις  αγωνίες  του,  να  τον  στηρίξουμε  με  κάθε  τρόπο  στις  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζει.  Θα πρέπει να ενδυναμώσουμε  τον  κοινωνικό  ιστό  μέσα  από  δράσεις  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού,  πολιτισμικού  και  πνευματικού  χαρακτήρα και να  ενισχύσουμε  το  ρόλο  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ώστε  να  μεριμνά  αποτελεσματικότερα  για  την  υγεία,  την  πνευματική  καλλιέργεια,  την  ποιοτική  αναβάθμιση  της  ζωής.
 
Ο  διάλογος  με  τους  πολίτες  άνοιξε  μέσα  από  τις  Συνοικιακές  Συνελεύσεις 
 
Την  ευκαιρία  να  ακουστούν  όλοι  οι  δημότες  της  Κηφισιάς,  της  Ν. Ερυθραίας  και  της  Εκάλης,  πριν  ληφθούν  αποφάσεις  που  θα  επηρεάσουν  την  Καθημερινότητα  τους,  έδωσε  η  Διοίκηση  πραγματοποιώντας  αρχικά  Συνοικιακές  Συνελεύσεις, σύμφωνα με  το άρθρο  85 του  Νόμου  3852/2010, όπου προβλέπονται  συνελεύσεις  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  τις  συνοικίες.
Η  πρώτη  Συνοικιακή  Συνέλευση  πραγματοποιήθηκε  στις  29/10/2014  στην  αίθουσα  εκδηλώσεων  του  6ου  Δημοτικού  σχολείου,  στις  Εργατικές  Πολυκατοικίες. Κατόπιν ακολούθησαν συνελεύσεις και στις υπόλοιπες  συνοικίες  του  Δήμου  μας, φτάνοντας τις  100. Η συμμετοχή  και  η  ανταπόκριση  των  πολιτών  στις  συνελεύσεις ήταν ικανοποιητική. Οι  πολίτες  αγκάλιασαν  αυτόν  τον  πρωτοποριακό  θεσμό. Η  καταγραφή  των  προβλημάτων από τους ίδιους τους πολίτες αποτέλεσε  μία  ακτινογραφία  των  αναγκών  ανά  συνοικία, που διευκόλυνε  τη  Διοίκηση  στον  προγραμματισμό  του  έργου  της.
 
Ο  Συμμετοχικός  Προϋπολογισμός  αλλά  και  τα  προβλήματα  της  Καθημερινότητας  ήταν  τα  κυρίαρχα  θέματα  στις  Συνοικιακές  Συνελεύσεις.  Τις  προτάσεις  για  τα  έργα  γειτονιάς  έφερναν  προς  συζήτηση  και  ψήφιση  από  τη  Συνέλευση  οι  Επιτροπές  Γειτονιάς  που  υπήρξαν  τα  πρώτα  γνωμοδοτικά  όργανα βοηθώντας σημαντικά  το  θεσμό  του  Συμμετοχικού  Προϋπολογισμού.
 
Έχουμε  υποχρέωση  να  δημιουργήσουμε  πληροφορημένους  πολίτες.           
 
Οι  ελλείψεις  στην  ενημέρωση  των  πολιτών  τόσο  σχετικά  με  τις  διαδικασίες,  όσο  και  τα  δικαιώματά  τους  απέναντι  στη  Δημοτική – Δημόσια  Διοίκηση  είναι  εισέτι  υπαρκτές  και  μας  επέβαλαν  να  εντείνουμε  τις  προσπάθειές  μας  για  διάχυση  της  πληροφορίας  και  της  ενημέρωσης,  με  στόχο  τη  βελτίωση  της  καθημερινότητας  του  πολίτη  στις  συναλλαγές  του  με  τη  Δημοτική – Δημόσια  Διοίκηση.  Στο  πλαίσιο  της  προσπάθειάς  μας  αυτής,  προχωρήσαμε  στην  έκδοση  του  Οδηγού  του  Δημότη (Νοέμβριος  2015),  ευελπιστώντας  ότι  θα  βοηθήσουμε  τους  πολίτες  να  διαχειριστούν  κρίσιμα  πεδία  της  καθημερινότητας  τους.
Ο  Οδηγός  του  Δημότη  αποτελεί  βασικό  εργαλείο  στα  χέρια  των  πολιτών  και  αποτελεί  στην  ουσία  τον  χάρτη  της  εξυπηρέτησης  του  πολίτη,  ο  οποίος  καταγράφει  με  πληρότητα  όλες  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες,  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  του  δημότη.
 
Οι  συνοικίες  πρέπει  να  αποτελέσουν  κύτταρο  πολυπολιτισμικής  πολιτικής. 
Με  την  ενεργοποίηση  του  άρθρου  78  του  Καλλικράτη  που  προβλέπει  τη  σύσταση  και  λειτουργία  του  Συμβουλίου  Ένταξης  Μεταναστών  (ΣΕΜ)  ως  συμβουλευτικό  όργανο  του  Δήμου,  αναβαθμίσαμε  την  Τοπική  Δημοκρατία.  Έχοντας ως στόχο μας να ενισχύσουμε  την  ένταξη  των  μεταναστών  στην  τοπική  κοινωνία  και  να  συμβάλλουμε  στην  ειρηνική  συνύπαρξη  των  κατοίκων  των  διαφορετικών  εθνικοτήτων, συστάθηκε σε  σώμα με την αριθμ.  300/2016 απόφαση  του  Δ.Σ.,  το  11μελές  ΣΕΜ  του  Δήμου  Κηφισιάς.
 
Τα συνοικιακά συμβούλια γέφυρες ζωντανής επικοινωνίας
 
Η δημιουργία μιας ΖΩΝΤΑΝΗΣ  ΓΕΦΥΡΑΣ  επικοινωνίας  και η στήριξη των αναπτυξιακών  πρωτοβουλιών  μεταξύ  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των  Συνοικιών ήταν  βασικά  το μεγάλο στοίχημα  που  έβαλε  ο  Δήμος  Κηφισιάς,  πρωτοπορώντας με την εισαγωγή ενός παλιού θεσμού. Θα  κατάφερνε  άραγε  ο  Δήμος  Κηφισιάς  να  διευρύνει  τη  λαϊκή  συμμετοχή  στα  δρώμενα  της  πόλης  και  στις  διαδικασίες  λήψεως  αποφάσεων ;
Στις  22  Οκτωβρίου  2017  και  στις  28  Ιανουαρίου  2018  δικαιώθηκε  η  ιστορική  απόφαση  του  Δήμου,  αφού  συστάθηκαν  σε  σώμα  σε  δεκατέσσερις  συνοικίες  του  Δήμου  μας  τα  Συνοικιακά  Συμβούλια  και  ψήφισαν  στις  εκλογές  περίπου  2.000  πολίτες.  Οι  δημότες  πλέον μέσω  των  τοπικών  τους  εκπροσώπων  αποκτούν  ουσιαστικό  λόγο  και  ρόλο,  γίνονται  κοινωνοί,  αλλά  και  συμμέτοχοι  στην  κοινή  προσπάθεια  για  την πρόοδο  και  ανάπτυξη  της  πόλης και την  αντιμετώπιση  των  καθημερινών  μικρών  αλλά  και  μεγάλων  προβλημάτων  τους.
Η  επισήμανση  προβλημάτων,  η  κοινωνική  επαγρύπνηση,  οι  κινήσεις  αλληλεγγύης,  οι  πολιτιστικές  δραστηριότητες,  η  επαφή  με  ευάλωτες  ομάδες  πληθυσμού,  η  αμοιβαία  ενημέρωση  είναι  από  τα  θέματα  που  θα  απασχολούν  τα  Συνοικιακά  Συμβούλια.
 
Ευχή  μου  είναι:  η  δράση  των  θεσμικών  αυτών  οργάνων  να  μην  περιοριστεί  μόνο  στην  ανάδειξη  και  προώθηση  ζητημάτων  και  προβλημάτων  της  καθημερινότητας,  αλλά  να  επεκταθεί  και  σε  διάφορους  άλλους  τομείς. Οι  συνοικίες  μέσα  από  το  θεσμό  αυτό  πρέπει  να  αναπτύξουν  πρωτοβουλίες  για  τοπικές  διοργανώσεις  κοινωνικού  και  πολιτιστικού  χαρακτήρα.
 
Στόχος και όραμά μου είναι:
  • Να αναλάβουν  πρωτοβουλίες  για  ένα  φεστιβάλ  λαϊκών  χορών,  που  κάθε  χρόνο  να  παρουσιάζεται  στις  συνοικίες.
  • Να καθιερωθεί  ο  θεσμός  του  θεάτρου  στη  γειτονιά  με  συμμετοχή  τοπικών  θεατρικών  σχημάτων.
  • Να καθιερωθούν  τοπικές  καρναβαλικές  εκδηλώσεις  με  τις  περιοδείες  των  καρναβαλιστών  σε  κεντρικούς  δρόμους  και  πλατείες  των  συνοικιών.
  • Να οργανωθούν συνοικιακές συνεστιάσεις  με  καλλιτεχνικό  πρόγραμμα.
  • Να γίνουν  εθελοντικές  εκστρατείες  καθαριότητας  και  ευπρεπισμού της πόλης.
  • Να προωθηθούν τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας μέσα από Πασχαλινές και  Χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις.
  • Να ενισχυθεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο με φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.
  • Να διευρυνθεί ο «Παρατηρητής γειτονιάς»:  Μέσα  από  αυτή  τη  δράση  προσδοκούμε  να  ελαχιστοποιήσουμε  τα  φαινόμενα  της  παραβατικότητας  και  εγκληματικότητας,  μεγιστοποιώντας  ταυτόχρονα  την  εμπλοκή  των  δημοτών  στα  καθημερινά  κοινά  ζητήματα.
  • Να εντατικοποιηθούν οι Πανσυνοικιακές Συγκεντρώσεις  για  την ανταλλαγή απόψεων, όπως  για  παράδειγμα  η  υπόθεση  των  διοδίων  που  απασχολεί  την  πόλη  μας.
Τέλος,  το  σημαντικότερο  είναι  ότι  με  τις  δράσεις  αυτές  θα  αρχίσει  να  δημιουργείται  και  να  εδραιώνεται  ένα  κλίμα  κοινωνικής  συνοχής  και  συνεργασίας  που  θα  αποφέρει  πολλαπλά  οφέλη.  Μέσα  από  τις  συμμετοχικές  διαδικασίες  οι  πολίτες  αλλάζουν  ιδιότητα  και  από  δέκτες  γίνονται  πομποί,  πρωταγωνιστές  των  αποφάσεων  στην  πόλη  τους.
Όταν  αλλάζουν  οι  πολίτες,  αλλάζει  η  Πόλη  και  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση.
 
του  Γεωργίου  Τσούλου
Εντεταλμένου  Συμβούλου  Τοπικής  Δημοκρατίας
Προέδρου  Δ.Σ.  Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνική  Μέριμνα»
Δήμου  Κηφισιάς
 
 
Shopping Basket